ԿԱՏԱՐԵՔ ՀԱՐՑՈՒՄ ԱԳԼՃԿ–Ի ԿԱՄ ԿՈՄՊՐԵՍՈՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ!